Genel

E-okuryazarlılık Nedir ?

Aydınlanmanın ilk adımlarından kabul edilen okur-yazarlılık, bireylerin ve kurulan medeniyetlerin üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yazının icadıyla başlayıp günümüzde de hızla devam eden bu süreçte, geleneksel okur yazarlığın dışında ‘’ e-okuryazarlığı ‘’ yerini almış ve önemini artırmıştır. E-Okuryazarlılık nedir? Buna değinmeden önce gelin önce temelde okuma-yazma nedir? Okur yazarlıkla aynı şeyler mi ? ona bakalım.

Okuma-yazma nedir ?

En genel ve geleneksel ifade ile okuma-yazma, alfabe aracılığıyla yazılı metinlerin okunması ve yazılması olarak tanımlanmaktadır. (Longman 2003) Bu süreçte görüldüğü gibi bir metine ve onu dönüştürecek bir okura ihtiyaç duyulur.

Okuma-yazma ve Okur-yazarlık Aynı Şeyler midir ?

Okuma-yazma bir beceriyi ifade ederken, okur-yazarlık bir özelliktir, Geliştirilebilir.
herkes okuyup yazabilir ama anlamlandırma kabiliyetine sahip değildir. Okuyabilmenin dışında bir anlamlandırma, kavrama sürecidir. Kişisel gelişim ve anlama yeteneğine göre de okur yazar seviyesi değişir.

Okur-yazarlılığın Önemi

Okuduğunu anlayan ve üzerine yeni şeyler ekleyen insanlar bir birikimin parçası olurlar. geçmişten geleceğe uzanan sonsuz bir dizimin zinciri konumundadırlar. Sorunlara yaklaşımları problem çözmeye yöneliktir, katkı sağlarlar. Genel itibari ile bu tür insanlarda hoşgörü gelişir. kaliteli bir iletişim kurulur.

Günümüzde toplumların gelişmişliği, ekonomik faaliyetlerinin dışında okur yazar oranıyla da açıklanmaya çalışılır. Bu önemini kavrayan, bu gelişimi gören ABD, Avrupa devletleri konu ile ilgili yatırımlar yapmış, Üniversitelere destek vererek konunun derinlemesine araştırılmasını sağlamıştırlar. Konunun önemini kavrayan bir diğer ülke Avusturalya, okur yazarlılık meselesini devlet politikası haline getirmiştir.

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.”

Herakleitos

E-Okuryazarlılık

Okuma-yazma becerisinden yola çıkarak, bir üst gelişimi ifade eden okur-yazarlılık; dönemsel ihtiyaç, durum ve gereksinimlere göre değişti. Yeni teknoloji ve anlayışla harmanlanan E-okuryazarlık hareketi, geçmiş ve geleneksel birikimlerin bir devamı olsa da var olan değerler üzerine yeni birikimler katarak, anlam ve içerik genişlemesine sebep oldu. E-okuryazarlık, bireylerin çok fazla yolla iletişim kurmalarını ve öğrenmelerini sağladı. Sosyal düşünceden eleştirel düşünceye kadar değişen çeşitli beceriler, bireylerin bilgi ağacında yeni aksiyonlar kattı. E-okuryazarlık ile kullanıcılar okuma sürecinde esneklik ve serbestlik kazandılar. Serbestlik anlayışı ile birey kendi anlamlandırma biçimini geliştirip dönüştürdü. Belli bir kalıbı olmadığı için daha özgün düşünceler yaratıldı. Anlatım çeşitlendi.

E-okuryazarlılıkta süreç nasıl işler ?

Sürecin genel işleyişi; işlenilmek istenilen bilgi bulunur. Bilginin doğruluğu teyit edildikten sonra kaynaklar araştırılıp, bilgi anlama sürecine girilir. Bilginin anlam dünyamızda yaratığı sonuçları analiz edilir ve paylaşılır.
Süreçte en zor adımlardan biri bilgiye doğru bir şekilde erişebilmektir. Bu konuda şüpheci olup, yazılan hakkında biraz araştırma yaparsak bilgiyi daha iyi anlar ve analiz ederiz.


Tabi ki Bilgisayar teknolojilerine de değinilmeli !..

Bilgisayar Teknolojileri Okur-yazarlık Eğilimini Ne Şekilde Etkiledi ?

Bilgisayar teknolojilerinin hızlı geliştiği günümüzde, sadece alfabetik simgelerle sınırlı kalınmadı. Bilginin temsiliyetinde bir değişim yaşandı. Değişen hayat şartları, şehirleşme ve gelişen iletişim teknolojileri, yaşadığımız hayatı yeniden sorgulamayı gerektirdi. Bu önlenemez gerçeklikle metinlerimiz, bu teknolojinin verdiği imkanlar doğrultusunda yeniden yorumlandı. Teknolojinin sunduğu imkanlar dahilinde, klasik metinlerin yanında sunulan hareketli görsel, video ve sesler anlama çabamızı zenginleştirdi. Bu esneklik ve görsel kalitedeki çeşitlilik bizlerin bilişsel süreçlerine çok boyutlu bir kapı açtı.

Ruh, yazının icadından beri ölümsüz.”

Cemil Meriç

Dünyayı anlama onu değiştirme çabalarının sonucu olan bu eğlenceli ve düşündürücü süreç, geçmişin hafızası, geleceğin dünyası. Duvara ilk resmi çizenden, klavyenin tuşlarına basan son insana kadar, bu deneyim bizim. Yazıyoruz, öyleyse varız. ?

>> Güneş Enerjisi ve panelleri hakkında ki yazımız tavsiye ediyoruz . . .
https://blog.merterelektronik.com/gunes-enerjisi-ve-paneli/

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu